Kutsu Oulun Lohien jäsenille seuran vuosikokoukseen
3.11.2020 14:53 Uutiset / Jaoston pääsivusto

Tervetuloa Oulun Lohien vuosikokoukseen 29.11. klo 15, huomioithan, että kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä.

Kutsu Oulun Lohien sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Toivotamme jäsenemme tervetulleiksi seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen sunnuntaina 29.11.2020 klo 15. Kokous on siirretty järjestettäväksi täysin Teams-etäyhteydellä. Linkki ja ohjeet alla.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä


Osallistuminen tietokoneella

 • Klikkaa linkkiä ”Liity kokoukseen napsauttamalla tätä”
  • Voit liittyä myös Outlook-kalenterisi kautta tai avaamalla suoraan Teamsin kalenterin, jos se on sinulle jo tuttu ja käytät maksullista versiota.
 • Linkin klikkauksen jälkeen pääset selaimessa sivulle, jossa voit valita joko liittyäksesi selaimessa tai ladata työpöytäsovelluksen. Jos sinulla on jo Teams-sovellus koneellasi, kokous aukeaa automaattisesti.
 • Jos haluat liittyä selaimessa kokoukseen, pääset kirjoittamaan nimesi, ellei nimi tule jo valmiiksi avoinna olevasta sähköpostista. Jos sinulla on Office 365-sähköpostitili, voit valita Kirjaudu sisään liittyäksesi ja nähdäksesi kokouksen keskustelun ja muuta.
 • Selaimessa liityttyäsi kokoukseen pitäisi näkyviin tulla kaksi ponnahdusikkunaa mikrofonin ja kameran sallimisesta selaimessa. Hyväksy tai salli nämä. Pidäthän äänen pois silloin, kun et ole puheenvuorossa.
 • Voit joutua hetken odottamaan sisäänpääsyä, kunnes kokouksen järjestäjä (tai joku muu jo kokouksessa mukana oleva) päästää sinut sisään.
 • Kun liityt kokoukseen, näet hiirtä liikauttaessasi keskellä ruutua kokoustyökalut. Mikrofoni ja kamera ovat automaattisesti pois päältä. Kun haluat puhua muille, poista mikrofonin mykistys ja aseta halutessasi kamera päälle klikkaamalla niiden kuvakkeita. Samalla tavoin saat ne halutessasi pois päältä.
 • Pyydä puheenvuoroa painamalla käden nosto -painiketta tai kommentoimalla keskustelualueella
 • Jos kirjautuminen ei onnistu, voi ongelma olla liian vanhassa nettiselaimessa. Kokeile siinä tapauksessa toista selainta: Googlen Chrome ja Microsoftin Edge ovat toimineet hyvin. Chromen voi ladata tietokoneelle tästä linkistä www.google.com/chrome.

Osallistuminen mobiililaitteella

Maksuton Teams-mobiilisovellus on varmin ja nopein, kun osallistut puhelimella tai tabletilla. Teams-sovellus kannattaa ladata laitteelle jo valmiiksi. Voit joillain laitteilla osallistua myös selainta käyttäen. Sen käyttökokemus ei kovin paljoa eroa sovelluksesta, mutta selaimella saattaa joutua kirjautumaan sisälle useammin.

 • Klikkaa linkkiä ”Liity kokoukseen napsauttamalla tätä”
 • Ainakin Android-puhelin tarjoaa mahdollisuudeksi vain mobiilisovelluksen käyttöä. Jos sinulla ei ole sovellusta, järjestelmä johtaa sinut automaattisesti Play-kauppaan, jossa klikkaa Lataa sovellus -painiketta. Kun saat sovelluksen ladattua, pääset automaattisesti mukaan kokoukseen.
 • Salli sovelluksen käyttää ääntä ja kuvaa. Voit aina halutessasi panna videon tai äänen pois kokouksen aikana.
 • Kirjoita nimesi osallistuja-kohtaan, se näkyy muille kokouksessa.
 • Joissain tapauksissa voit joutua hetken odottamaan sisäänpääsyä, kunnes kokouksen järjestäjä päästää sinut sisään.
 • Kun liityt kokoukseen, näet ruutua koskettaessasi kokoustyökalut. Mikrofoni ja kamera ovat automaattisesti pois päältä. Kun haluat puhua muille, poista mikrofonin mykistys ja aseta halutessasi kamera päälle täppäämällä niiden kuvakkeita. Samalla tavoin saat ne halutessasi pois päältä.
 • Pyydä puheenvuoroa painamalla käden nosto -painiketta tai kommentoimalla keskustelualueella

Tarvittaessa, ole yhteydessä seuran toiminnanjohtajaan, Siiri Sariakseen 045-1957383 | siiri.sarias@oulunlohet.fi.

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;

2) valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;

3) vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;

4) vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus ja maksuajan­kohta seu­raavalle kalenteri­vuo­del­le;

5) vahvistetaan joh­tokun­nan ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;

6) valitaan joka toinen vuosi johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­puheen­johta­ja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä vuosittain erovuoroisten tilalle muut johtokunnan jä­senet;

7) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa;

8) päätetään johto­kunnan avuk­si asetet­tavis­ta ja johtokunnan alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan johtokunnalle val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;

9) valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin; sekä

10) käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Vuosi- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena johtokunnalle (johtokunta@oulunlohet.fi) vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta.

Terveisin,

Oulun Lohien johtokunta


   
Lisää uutisia
Oulun Lohet ry
«  Tammikuu   »
Kategoriat